De website toont een selectie verpakkingsglas en aanverwante producten, alle uit de voorraden en restanten van Flessenspoelerij INCA (opgericht in 1938) en de daaruit voortkomende firma J. Ledegang ‘Het Flessenhuis’ – Groothandel in Verpakkingsglas ‘annex electrische flessenspoelerij’. Oprichter-eigenaar van INCA was J.B.M. Ledegang. Het bedrijf was gevestigd in Amsterdam, in eerste instantie aan de Von Zesenstraat, vervolgens aan de Amstel en uiteindelijk aan de Eerste Jacob van Campenstraat. In 1983 werd de laatste activiteit – voornamelijk de kleinschalige handel in bijzondere flessen – beëindigd.

Bij een aantal flessen e.d. staat een naam, soms een korte beschrijving. Een en ander gaat niet verder dan hetgeen de dochter van J.B.M. Ledegang zich wist te herinneren of van de afgebeelde fles is af te leiden. Sommige namen refereren aan de inhoud van de flessen, sommige aan het gebruik of aan het model, terwijl er ook namen zijn die kennelijk in de loop der jaren zijn ontstaan vanwege de vorm van de fles of een benaming in een andere taal.

Algemeen mailadres apollo@ledegang.nl
Algemeen mailadres apollo@ledegang.nl